ماسک مو (گریدهای B-V )‬‏


ردیف نام محصول
1 ‫ماسک قوی و محافظ مو‬‏
2 ‫ماسک مرطوب کننده و نرم کننده (موهای دکلره و کراتینه شده)‬‏
3 ‫ماسک مناسب موهای رنگ شده با آبکشی‬‏
4 ‫ماسک مناسب موهای رنگ شده بدون آبکشی‬‏
5 ‫ماسک آبرسان مو با آبکشی‬‏
6 ‫ماسک مناسب موهای خشک با آبکشی‬‏
7 ‫ماسک مناسب موهای خشک بدون آبکشی‬‏
8 ‫ماسک مو مناسب موهای رنگ شده با آبکشی‬‏
9 ‫ماسک مو مناسب موهای رنگ شده بدون آبکشی‬‏
10 ‫ماسک مو مناسب موهای آسیب دیده و شکننده با آبکشی‬‏
11 ‫ماسک مو مناسب موهای آسیب دیده و شکننده بدون آبکشی‬‏
12 ‫ماسک مناسب موهای دارای ریزش‬‏
13 ‫ماسک موی جلبک‬‏
14 ‫ماسک براق کننده مو‬‏

 

Image