‫محلول تقویت کننده مو-بوستر‬‏


ردیف نام محصول
1 ‫محلول تقویت کننده مناسب موهای رنگ شده‬‏
2 ‫محلول تقویت کننده و حجم دهنده ظاهری موهای نازک‬‏
3 ‫محلول تقویت کننده، مرطوب کننده و نرم کننده قوی‬‏
4

‫محلول تقویت کننده مناسب موهای ضعیف

و آسیب پذیر و تنظیم کننده چربی پوست سر‬‏

5 ‫محلول تقویت کننده مناسب موهای آسیب دیده‬‏

 

 

Image