‫نرم کننده مو (گریدهای B-V )‬‏


ردیف نام محصول
1 ‫نرم کننده مناسب موهای خشک با آبکشی‬‏
2 ‫نرم کننده مناسب موهای رنگ شده با آبکشی‬‏
3 ‫نرم کننده مناسب موهای معمولی با آبکشی‬‏
4 ‫نرم کننده مناسب موهای آسیب دیده با آبکشی‬‏
5 ‫نرم کننده مو حاوی روغن های گیاهی (مناسب تقویت مو)‬‏
6 ‫نرم کننده تثبیت کننده رنگ مو‬‏
7 ‫نرم کننده مناسب موهای دارای ریزش‬‏
8 ‫نرم کننده تقویت کننده قوی و محافظ مو‬‏

 

Image