اسکراب صورت‬‏


ردیف نام محصول
1 ‫ماسک اسکراب صورت حاوی ذرات اسکراب طبیعی‬‏
2 ‫ژل اسکراب صورت حاوی ذرات اسکراب طبیعی‬‏
3 ‫ژل اسکراب صورت حاوی ذرات شکر و ذغال فعال‬‏
4 ‫ژل اسکراب صورت حاوی ذرات شکر
و ویتامین سی روشن کننده پوست‬‏
5 ‫ژل اسکراب صورت حاوی ذرات نمک
و ویتامین سی روشن کننده پوست‬‏
6 ‫ماسک صورت ورقه ای ( SHEET MASK )‬‏
7 ‫ماسک صورت ورقه ای حاوی کلاژن‬‏
8 ‫ماسک صورت ورقه ای حاوی عصاره کیوی‬‏
9 ‫ماسک صورت ورقه ای حاوی عصاره تمشک‬‏
10 ‫ماسک صورت ورقه ای حاوی عصاره عسل‬‏
11 ‫ماسک صورت ورقه ای حاوی عصاره درخت چای‬‏

 

 

 

Image