شیر بدن / شیر دست و صورت‬‏


ردیف نام محصول
1

‫محلول مرطوب کننده پوست

حاوی پروتئین شیر ( بادی میلک)‬‏

2

‫محلول مرطوب کننده پوست

حاوی پروتئین شیر ( هند میلک)‬‏

 

 

Image