‫گروه محصولات ضد عفونی کننده‬‏


ردیف نام محصول
1 ‫محلول ضد عفونی دست و سطوح‬‏
2 ‫ژل ضد عفونی دست الکلی‬‏
3 ‫محلول ضد عفونی دست و سطوح الکلی‬‏
4 ‫محلول ضد عفونی سطوح غیر الکلی‬‏
   

 

Image