نمایشگاه پژوهش و فناوری

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
با حضور شرکت های برتر حوزه سلامت (6 دی ماه سال 1402 )
بازدید کنندگان :
1- آقای دکتر بقایی ( مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو البرز ، مدیر دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز)
2- خانم دکتر دائی (مدیر نظارت وارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا دارو البرز)
3- خانم دکتر لطفی (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز)
4- آقای دکتر پورجعفر ( مدیر مرکز تحقیقات و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی البرز)

تصاویر نمایشگاه

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7